Evolution of Type / 3D prints & posters

Evolution of Type is gemaakt om de evolutie van 100 fonts te laten zien sinds Gutenberg's Bible in 1450. De poster laat de overgangen tussen de verschillende fonts zien in 2D. De 3D geprinte objecten maken die overgangen zichtbaar in detail.